Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2014

cyyt
cyyt
8028 2bb0

February 09 2014

cyyt
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Wuj Truj, Dolina Muminków w listopadzie
cyyt
Jak człowiek naprawdę tak bardzo, bardzo zmarznie, to już się nigdy trząść nie przestaje.
— Wojciech Kuczok
cyyt
Przerosło mnie
serce
cały jestem wewnątrz
korzeń
— R. Wojaczek

February 08 2014

cyyt
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdreamteam dreamteam viaextraordinary extraordinary
cyyt
Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga. Dom to miejsce, gdzie można zdjąć maskę i dać się domowi pogłaskać po policzku. Dom kołysze do snu. Dom nie ocenia, nie rozlicza, dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie. Tylko dom tak kocha. Jeśli jest prawdziwym domem.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viaextraordinary extraordinary
cyyt
Wypijmy kieliszek tak bez okazji. Wylejmy łzy tak bez powodu. Roztańczmy świat dla zabawy. Zakochajmy się tak z nudy.
cyyt
jesteś tylko pyłem wspomnień na moich ramionach
— wiesz o tym Kazik?
Reposted fromextraordinary extraordinary
cyyt
Jestem tu tylko trochę. Gdzie jest reszta, nie wiem.
— Julia Hartwig
Reposted frompoezja poezja viaextraordinary extraordinary
cyyt
9663 cf48 500
Reposted fromladygrey ladygrey viaextraordinary extraordinary
cyyt
5348 b8fa 500
Reposted fromreperkusje reperkusje viaextraordinary extraordinary
cyyt
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz "Kartoteka. Kartoteka rozrzucona"
Reposted fromdecepcion decepcion viaextraordinary extraordinary
cyyt
Wejdź przez okno, nie dzwoń,

nie bądź wybredna, jeszcze raz zdecyduj,

 

że ja.

— Świetlicki
Reposted frominpassing inpassing viaextraordinary extraordinary
cyyt
bo najciężej jest ruszyć. nie dojść, ale ruszyć. dać ten pierwszy krok. bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. to serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. a na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam
— W. Myśliwski
cyyt
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— Leopold Tyrmand "Dziennik 1954"
Reposted fromextraordinary extraordinary

February 05 2014

3497 97d2 500

spannie:

I love this photo so much. It’s like, they don’t have much, but that’s ok because all they need is each other.

Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viaostatnia ostatnia
cyyt
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze.
Najważniejsze to budzić się z kimś.
Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest.
(...)
Budzisz się rano, z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby
na swoim ramieniu.To jest to,przytulanie.
— Wyśnione miłości
Reposted fromsaphirka saphirka viaostatnia ostatnia
cyyt
2204 d6e8
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viaostatnia ostatnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl